Diyarbakır, Niğde ve Konya'da petrol arama ruhsatları verildi

Diyarbakır, Konya, Niğde illerinde petrol arama ve çıkarma işlemleri için Bakanlık kararı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır, Niğde ve Konya'da petrol arama ruhsatları verildi
Editor: Hakan A.
02 Şubat 2019 - 08:01

Bakanlık kararı ile bazı illerde yeni petrol arama ruhsatlarının verilmesi ile alakalı karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili karar gereğince Diyarbakır ili başta olmak üzere, Konya ve Niğde illerinde petrol arama ruhsatları verildi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 2 Şubat 2019 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 Şubat tarihli Resmi Gazete ilanında yer alan arama ruhsatları ile alakalı kararının detayları.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/L44-c3-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 30.11.2018 tarihinde sona eren süresinin, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu ve halen devam eden workover operasyonlarının tamamlanarak kuyuda test üretimlerinden gelen ham petrolün ticari olarak işletilip işletilmeyeceğine karar verilmesi amacıyla, 2 yıl süre ile 30.11.2020 tarihine kadar uzatılmasına, kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep etmesi halinde yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan olunur. 1019/1-1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.01.2019 Karar No:7276

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI : Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.

• MERKEZ ve TEBLİGAT ADRESİ : Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107. Sok. No: 3 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ : 18.06.2018

RUHSATIN:

• KONUSU : Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.612 hektar

• BÖLGESİ : Kara

• KAPSADIĞI İL : Konya, Niğde

• PAFTA NUMARASI : M32-c1, c2

KARAR:

Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin Konya ve Niğde illerinde 30.612 hektarlık M32-c1, c2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı
incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 1020/1-1

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Transatlantic Expolartion Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TEM/K/4845 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M45-a1-2 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 24.01.2019 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur