Emlak Konut GYO kar payı dağıtımına başlıyor

Türkiye'nin en büyük proje geliştiricisi konumundaki Emlak Konut GYO, 2020 yılı kar payı dağıtımını gerçekleştirecek.

Emlak Konut GYO kar payı dağıtımına başlıyor
Editör: Hakan A.
08 Mart 2021 - 20:12
Türkiye'de dev konut projelerine hayat veren Emak Konut GYO, 2020 yılına ilişkin kar payı dağıtımına başlıyor.

Emlak Pencerem - Emlak Haberleri Merkezi - 8 Mart 2021 - İstanbul


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 2020 yılında elde ettiği kar üzerinden pay dağıtımına başlıyor.

Konuyla alakalı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada kar payı detayları paylaşıldı. Olağan Genel Kurul toplantısına sunulacak resmi kar payları açıklanmış oldu.


KAP açıklamasında, "Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 836.258.000,00TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 831.150.421,47TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 618.423.233,87 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 831.150.421,47 TL net dönem karından, % 5 oranında (41.557.521,07 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,


emlak konut gyo kar dağıtımı tablosu 2020-2021

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 836.258.000,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 41.557.521,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 794.700.478,93 TL tutara, 2020 yılı içerisinde yapılan 26.464.804,45 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 821.165.283,38 TL Net Dönem karının %0,1004182734819690'u olan 82.460.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara dağıtılacak toplam 82.460.000,00 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 712.240.478,93 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,


Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 82.460.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2020 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,021700 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 05.05.2021 tarihinde yapılmasına, bu hususların Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklamızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum