EPDK'dan Doğalgaz tarifeleri yönetmeliği

EPDK'dan Türkiye genelinde Doğal Gaz Piyasası Tarifeler yönetmeliği kapsamında önemli değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK'dan Doğalgaz tarifeleri yönetmeliği
Editor: Hakan A.
27 Eylül 2018 - 06:37

Doğalgaz piyasalarına ilişkin tarifeler yönetmeliğinde önemli değişikliklere gidildi. İlgili yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşte Doğalgaz piyasasına ilişkin yapılan yeni değişikliklerin ayrıntıları.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 27 Eylül 2018 - İstanbul


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hallerde tarifeler, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından resen revize edilebilir:

a) İlgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi,

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,

c) Mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi,

ç) Tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi.

(2) Tarife revizyonunun etkisi cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.