Gelir İdaresi Başkanlığı 337 sözleşmeli personel alacak' Başvurular başladı...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni personel alımı ilanına göre Türkiye'nin çok sayıda ilinde sözleşmeli olarak koruma ve güvenlik görevlisi personeli işe alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 337 sözleşmeli personel alacak' Başvurular başladı...
Editör: Hakan A.
02 Şubat 2021 - 08:46
Türkiye genelinde pek çok ilde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) personel alım ilanı yayımladı. GİB bu iş ilanı ile toplamda 337 güvenlik ve koruma personeli işe alacak.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 2 Şubat 2021 - İstanbul


Gelir İdaresi Başkanlığı yeni personel alımı için ilan yayımladı. Bugün Resmi gazete'de yayımlanan ilana göre GİB tarafından işe alınacak toplam 337 adet personelin alımı gerçekleştirilecek. 

GİB personel alımı iş ilanına göre başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde pek çok ilde eleman alımı yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda İstanbul'da 95, Ankara'da 45, ve İzmir ilinde ise 20 olmak üzere toplamda 337 yeni personel alımı yapılması için açılan ilan, sınav yöntemiyle personel yerleşimi yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyen personelleri aşağıda belirtilen şartlara uymaları gerekmektedir.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ
 
  • - Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
  • - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
 
  • - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • - 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
  • - Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
  • - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • - Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
  • - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
gib personel alımı ilanı
gib personel alımı

YORUMLAR

  • 0 Yorum