Iğdır Tuzluca'da Belediyeden arsa ihalesi

Iğdır iline bağlı Tuzluca'da Belediye mülkiyetindeki arsa ihale yöntemiyle satışa çıktı.

Iğdır Tuzluca'da Belediyeden arsa ihalesi
Editör: Hakan A.
09 Ekim 2020 - 08:00
Iğdır ilinde Tuzluca Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa satışı için ihale açıldı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 9 Ekim 2020 - İstanbul


Aşağıda tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Tuzluca Belediyesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde, Yukarı Mahalle Hamam Sokak No: 4 adresindeki Tuzluca Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.


İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Tuzluca Belediyesinin Ziraat Bankası Tuzluca Şubesinde bulunan TR780001 000378103135355001 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yeni Mahallesi 102 ada 32 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planında tamamı Ayrık Nizam 3 kattır.

İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

Iğdır Tuzluca'da Belediyeden arsa ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum