İran menşeli eşyaya yönelik yeni karar

İran menşeli eşyaya yönelik yürütülen soruşturma sonucunda alınan karar kapsamında İthalatta Korunma Önlemlerine ilişkin yeni bir tebliğ yayınlandı.

İran menşeli eşyaya yönelik yeni karar
Editor: Gökay Demirezen
11 Aralık 2018 - 08:12

Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/8)

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 11 Aralık 2018 - İstanbul


11 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin ayrıntıları görmek için tıklayın.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 28/9/2018 tarihli ve 30549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararın duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.04, 70.05 ve 70.06 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün birinci yıl için 48 ABD Doları/Ton, ikinci yıl için 46 ABD Doları/Ton, üçüncü yıl için 44 ABD Doları/Ton olarak belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar vermiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.
 
Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.