Isı Sayaçları Muayenelerine ilişkin yeni Yönetmelik değişikliği

Türkiye genelinde kullanılan Isı Sayaçları Muayenesi Yönetmeliğinde önemli bazı değişiklikler yapıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Isı Sayaçları Muayenelerine ilişkin yeni Yönetmelik değişikliği
Editör: Hakan A.
12 Mart 2019 - 06:22

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği kapsamında Bakanlık tarafından yeni bir yönetmelik hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 12 Mart 2019 - İstanbul


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilen sayaçların periyodik ve stok muayeneleri”

“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların 2019 yılı Mayıs ayı sonuna kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2019 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum