Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü!

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ resmi gazetede yayınlandı.Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60 oldu.

Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü!
Editör: Hakan A.
28 Eylül 2019 - 10:48

Bugün yayınlanan resmi gazeteye göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında düzenleme yapıldı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkındaki düzenlemeye göre,Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60 oldu. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28 olarak düzenlendi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak değiştirildi.Yapılan yeni düzenleme ile yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68 olarak belirlendi.


KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ

ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


(SAYI: 2019/17)

MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60’tır.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28’dir.”


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dır.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68’dir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/10/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum