Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 personel alımı yapacak! Başvurular başladı...

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası başta olmak üzere 47 personel alımı için iş ilanı başvurularını almaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 personel alımı yapacak! Başvurular başladı...
Editör: Hakan A.
05 Şubat 2021 - 08:21 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 08:35
Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni personel alım ilanı yayımladı. Buna göre İstanbul, Ankara ve Konya illerinde toplam 47 devlet memuru işe alınacak. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası başta olmak üzere sanatçı memur alımı için başvurular başladı. İlgili iş ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem - Güncel Haberler  - 5 Şubat 2021 - İstanbul


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, aşağıda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

 SINAV YERİ:

Sınav, Talatpaşa Bulvarı No:38 Altındağ/ANKARA adresindeki eski CSO binasının arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacaktır.

SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvurusayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

GENEL ŞARTLAR:
 
  • Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "C" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemek kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir. Ayrıca; ayrı ayrı iş talep formu vermek veya aynı iş talep formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEVLET TİYATROLARI 119 PERSONEL ALACAK!

Diğer taraftan Devlet Tiyatroları tarafından 10 ilde 119 yeni personel alımı yapılacak. Bu ilanın ayrıntılarını aşağıdaki haberden görebilirsiniz.

Devlet Tiyatroları 10 ilde 119 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı


kültür ve turizm bakanlığı memur alımı 2021

YORUMLAR

  • 0 Yorum