Manisa Şehzadeler'de İzmir Vakıflar'dan kiralama karşılığı inşaat ihalesi

İzmir Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Manisa Şehzadeler ilçesinde bulunan arsa üzerine kiralama karşılığı inşaat işi ihale edilecek.

Manisa Şehzadeler'de İzmir Vakıflar'dan kiralama karşılığı inşaat ihalesi
Editör: Hakan A.
03 Aralık 2020 - 15:27
Manisa ili Şehzadeler ilçesinde İzmir Vakıflar'dan kiralama karşılığında inşaat yapım işi ihalesi düzenlenecek.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 3 Aralık 2020 - İstanbul


İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan pek çok arsa ve arazi için kat karşılığı inşaat işi ihalesi açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Maniza Şehzadeler'de bulunan arsa için inşaat yapım karşılığı kiralama işi ihale edeceğini duyurdu.

Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Meclisinin 26.10.2020 tarih ve 356/344 no.lu kararı ve 05.10.2020 tarih 431 no.lu Bakanlık İzni gereği 21 (yirmibir) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.


Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, 2.Anafartalar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti  Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 229 ada 39 nolu parselinde kayıtlı 683,00 m2 yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan yarım kalan kaba inşaatın inşaat süresi dahil toplam 21 (yirmibir) yıl süre ile yapım karşılığı kiralanması işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 26.10.2020 tarih ve 356/344 no.lu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;

Kira Süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 21 yıl olması,

Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;

1. yıl; aylık kirasının 1.000,00 TL (bintürklirası) olması
2. Yıl aylık kira bedelinin bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE on iki aylık ortalaması (Artışa esas Yurtiçi TÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında arttırılarak belirlenmesi,


Yıl (İşletme süresinin ilk yılında) aylık 15.000,00 TL (onbeşbintürklirası) + önceki 2 yılın TÜFE artışı TL kira alınması,

Devam eden yıllarda ise sözleşme süresi sonuna kadar (21.yılın sonuna kadar) aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması arttırılarak belirlenmesi,

Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

Manisa Şehzadeler'de İzmir Vakıflar'dan kiralama karşılığı inşaat ihalesi
  • TAHMİN EDİLEN BEDEL : 3.507.630,81 TL (üçmilyonbeşyüzyedibinaltıyüzotuzTürk LirasıseksenbirKuruş)
  • GEÇİCİ TEMİNAT : 105.228,92 TL (yüzbeşbinikiyüzyirmisekizTürkLirasıdoksan ikiKuruş)
  • İHALE TARİHİ VE SAATİ : 28 Aralık 2020 Pazartesi günü ve saat 14:00
  • İŞİN ADI : “Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, 2.Anafartalar Mahallesinde bulunan, 

YORUMLAR

  • 0 Yorum