Merkez Bankası 2021 Şubat ayı için kritik verileri paylaştı

Merkez Bankası 2021 Şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı rakamlarını açıkladı.

Merkez Bankası 2021 Şubat ayı için kritik verileri paylaştı
Editör: Hakan A.
22 Şubat 2021 - 10:28
Ekonomi piyasaları tarafından merakla beklenen iki önemli veriyi paylaşan TCMB, 2021 Şubat ayına ilişkin kritik rakamları açıkladı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 22 Şubat 2021 - İstanbul


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ile İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi - Şubat 2021 verileri açıklandı.

İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)

2021 yılı Şubat ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1758 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıptoplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2021 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 108,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. 

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

2021 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1758 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

kapasite kullanım oranı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum