Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar düzenlemesi

Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılıklar ile alakalı yeni düzenlemeyi bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı.

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar düzenlemesi
Editör: Hakan A.
14 Ağustos 2018 - 06:40 - Güncelleme: 14 Ağustos 2018 - 07:00

Türkiye ekonomisine dolarla yapılan saldırılara önlemler alınmaya devam ederken, Merkez Bankası tarafından atılan adımlara bir yenisi eklendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında yeni bir hamle daha attı.

Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında yeni bir düzenlemeye gitti. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 14 Ağustos 2018 - İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018/6)

 Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında düzenleme

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
  Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında düzenleme
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 40’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

“(4) Yabancı para yükümlülükler için tesis edilecek yabancı para zorunlu karşılık tutarı 6 ncı maddede öngörülen oranlar kullanılarak hesaplanır. Bu tutardan yurt dışı şubelerin yurt dışında tesis etmeleri gereken yabancı para zorunlu karşılık tutarı indirilebilir. Yabancı para zorunlu karşılıklar, ABD doları yükümlülükler için ABD doları döviz cinsinden, ABD doları haricindeki yabancı para yükümlülükler için ABD doları veya euro döviz cinslerinden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve en fazla 8 puanlık kısmı ortalama olacak şekilde tesis edilir. Ancak, kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken zorunlu karşılıkların tamamına kadarı standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

 Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında yeni düzenleme

Bir düzenleme de BDDK tarafından yapıldı. BDDK izne tabi ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin düzenleme yaptı

Diğer taraftan BDDK yeni bir düzenlemeyle bazı şirketlere izin verdi. BDDK o şirketlere faaliyet izni verdi


YORUMLAR

  • 0 Yorum