Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklar hakkında yeni tebliğ

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklar ile alakalı yeni değişiklikler içeren tebliği Resmi Gazete'deyayımladı.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklar hakkında yeni tebliğ
Editör: Hakan A.
07 Mart 2020 - 00:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 7 Mart 2020 - İstanbul


(SAYI: 2020/6)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici” ibaresi “Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “50’si” ibaresi “75’i ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9/3/2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.“(3) Bankalar, serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dâhil Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda yabancı para nakdi kredi bakiyesi bulunan müşterilerinden Türk lirası kredi kullandırımı esnasında kredinin yabancı para kredinin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullanılıp kullanılmadığına dair yazılı beyan alır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında selektif sektörlere kullandırılan kredilerin dikkate alınmasına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki değişimin hesaplanmasında, 27/11/2020 yükümlülük tarihine kadar içinde bulunulan zorunlu karşılık dönemine ilişkin üç aylık ortalama ile 6/9/2019 – 15/11/2019 yükümlülük tarihleri arasındaki üç aylık ortalama dikkate alınır. 27/11/2020 yükümlülük tarihinden itibaren ise bu Tebliğin 10/A maddesi çerçevesinde yıllık değişim hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 6/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.


YORUMLAR

  • 0 Yorum