Mezar işlemleri hakkında yönetmelik değişikliği

Mezarlık yerlerinin inşaası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede bugün yayınlandı.

Mezar işlemleri hakkında yönetmelik değişikliği
Editör: Hakan A.
23 Mayıs 2019 - 11:20

30782 sayılı resmi gazetenin bugünkü sayısında mezarlık yerleriyle ilgili her türlü işlem hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti.

Çevre ve Şehiriclik Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğ ile mezarlık yerlerinin inşaası ile cenaze nakil ve defin işlemleri 45 nci maddede yapılan değişiklik ile Çevre ve Şehircilik' geçti. İçişleri'nin yönettiği işlemler yapılan değişiklik ile değiştirildi.

Resmi Gazete Yayınlanan Yönetmelik Değişikliği

YÖNETMELİKÇevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlıklarından:

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum