Müdafi ve Vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 tarifesi

2019 yılında geçerli olacak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Müdafi ve Vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2019 tarifesi
Editör: Hakan A.
31 Aralık 2018 - 23:44 - Güncelleme: 01 Ocak 2019 - 00:49

2019 yılı 1 Ocak tarihi itibariyle geçerkli olacak  Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi güncellendi. Yeni yıla girilirken 2019'da Müdafi ve Vekillere ne kadar ödenecek? İlte son dakika haberin ayrıntıları...

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2018 - İstanbul


Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğin ayrıntılarını görmek için tıklayın.Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 539 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 593 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.065 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.199 TL, ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

YORUMLAR

  • 0 Yorum