Resmi Gazete 21 Mart 2021 Pazar sabahı yeni yönetmelik, tebliğ ve kararlar neler?

Resmi Gazetenin bugün yayımlanan sayısında hangi önemli yönetmelik, karar ve tebliğler yer aldı? İşte 21 Mart tarihinde yayımlanan Resmi Gazete

Resmi Gazete 21 Mart 2021 Pazar sabahı yeni yönetmelik, tebliğ ve kararlar neler?
21 Mart 2021 - 08:58 - Güncelleme: 21 Mart 2021 - 09:03
Bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de hangi önemli kararlar yer aldı? 21 Mart 2021 Pazar sabahı Resmi Gazete yönetmelik, kararlar arasında neler var? İşte bugünkü Resmi Gazete...

Emlak Pencerem - Güncel Haberler  - 21 Mart 2021 - İstanbul


21 Mart 2021 Tarihli ve 31430 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR


–– Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İlişik 12 Kasım 2020 Tarihli ve CM/Res(2020)34 Sayılı Kararı ile Tesis Edilen ve Mezkûr Kararın Eki Tüzüğe Tabi Olan Avrupa’da Tarih Öğretimi Gözlemevi Hakkında Genişletilmiş Kısmi Anlaşmanın İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3719)
–– Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu On İkinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3720)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3721)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3722)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3723)
–– Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3724)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3725)
–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3726)

–– Düzce İli, Yığılca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarıkaya Mağarası Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3727)
–– Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kartal Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3728)
–– Van İli, Çaldıran İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çaldıran Ovası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3729)
–– İzmit-Kandıra Devlet Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3730)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3731)
–– Sakarya İli, Akyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Akyazı Yahyalı Duble Yol Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3732)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2021/172)

YÖNETMELİKLER

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları


Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden:
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden:
Ermenek Ağır Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ EKİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
Adalet Bakanlığından:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Tokat İli Çat Belediye Başkanlığından:
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:
Yalova İli Termal Belediye Başkanlığından:
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum