Resmi Gazete 26 Mart tarihli sayısı ve önemli kararları

26 Mart 2021 Cuma sabahında Resmi Gazete'de yayımlanan kritik öneme sahip yönetmelik ve kararlar belli oldu.

Resmi Gazete 26 Mart tarihli sayısı ve önemli kararları
Editör: Hakan A.
26 Mart 2021 - 08:15
Bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de hangi önemli yönetmelikler, kararlar ve tebliğler yer alıyor. 26 Mart 2021 Cuma günü çok sayıda kararın yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 26 Mart 2021 - İstanbul

26 Mart 2021 Tarihli ve 31435 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER


–– Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/2)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)


KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/15845 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/32534 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları


Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

4 ADET BİNEK ARAÇ ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ KİRALANACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 KALEM BLADE SUNUCU, SUNUCU ŞASİSİ VE VERİ MERKEZİ AĞ ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1000 ADET TABLET PC YAZICISI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

600 ADET OTOBÜSÜN DIŞ CEPHE REKLAM ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

CASİNG SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

KOMATSU İŞ MAKİNALARINA AİT YEDEK PARÇA ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:                                                                                                                               
YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İNVERTED FAZ KONTRAST ARAŞTIRMA MİKROSKOBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALELERİ YAPILACAKTIR
Elazığ Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kırıkkale Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Sağlık Bakanlığından:
Tarım ve Orman Bakanlığından:
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
Adalet Bakanlığından:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum