SGK çok sayıda gayrimenkul için satış kararı aldı! İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Adana ve çok sayıda ilde emlak satışı yapılacak

Türkiye'nin önemli illerinde Sosyal Güvenlik Kurumu mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışı için ihale açıldı. Çok sayıda taşınmaz bu ihalede satılacak...

SGK çok sayıda gayrimenkul için satış kararı aldı! İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Adana ve çok sayıda ilde emlak satışı yapılacak
Editör: Hakan A.
22 Ekim 2020 - 08:40
İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum gibi büyükşehirler dahil çok sayıda ilde SGK mülkiyetinde olan gayrimenkullerin satışına karar verildi. İhale yöntemiyle satılacak taşınmazların ayrıntıları ile ihale ayrıntıları belli oldu. Gayrimenkul satış ihalesine dair ilan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 22 Ekim 2020 - İstanbul


Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan ve mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait çok sayıda gayrimenkul için satış ihalesi düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul  edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz. 

sgk tarafından satışa çıkarılan gayrimenkullerin listesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum