Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gayrimenkul satış ilanı! İstanbul ve 14 değişik ilde 36 adet arsa satacak

SGK, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illeri başta olmak üzere 14 ilde toplam 36 adet gayrimenkul satışı için ihale açtı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gayrimenkul satış ilanı! İstanbul ve 14 değişik ilde 36 adet arsa satacak
Editör: Hakan A.
14 Ocak 2021 - 07:00
Arsa yatırımcısı için bu kez SGK ihale ilanı yayınlandı. Türkiye'nin pek çok ilinde mülkiyetinde bulunan onlarca gayrimenkul için fırsat niteliğinde bir ihale düzenleyecek olan SGK, arsa satış ihalesi için geri sayım başladı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 14 Ocak 2021 - İstanbul 


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ülke genelinde elinde bulunan çok sayıda gayrimenkul satışı için ihale açtığını duyurdu. SGK, Türkiye'de 36 farklı taşınmaz için satışa çıkıyor. 

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 14 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu mülkiyetinde bulunan ve çeşitli büyüklüklerde olan imarlı arsalar ihale yöntemiyle satışa sunulu. SGK gayrimenkul satış ihalesi kapsamında Ankara, Bursa, Diyarbakır, Bolu, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, İstanbul, Rize, Konya, Samsun ve Sinop illerinde yer alan toplam 36 adet gayrimenkul için ihale yöntemiyle satış yapılacak. İhalede satışa sunulacak gayrimenkullerin nitelikleri ise arsa ağırlıklı olmak üzere, tarla, çalılık, lojman, 2 katlı hastane gibi yatırım değerleri yüksek emlaklar yer alacak. 


EN DÜŞÜK GAYRİMENKUL SATIŞ FİYATI 395 BİN TL

SGK tarafından satışa sunulan ve arsa ağırlıklı olacak gayrimenkuller arasında en ucuz muhammen bedel 395 Bin TL olarak açıklanırken, en pahalı satılacak gayrimenkul ise 24 Mi,lyon 375 Bin TL olarak açıklandı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmî Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz. 

sosyal güvenlik kurumu sgk 36 adet gayrimenkul satışı için açtığı ihalede satılacak olan arsa ve emlak listesi

NOT:** Resmî Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. maddesine istinaden taşınmazlar KDV’den muaftır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum