Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV) faaliyete geçti

Ülke genelinde özellikle sıfır atık, sıfır karbon yaklaşımı ile faaliyet gösterecek Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV) resmen kuruldu.

Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV) faaliyete geçti
Editör: Hakan A.
22 Ocak 2021 - 07:00
Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek yeni bir vakfın kuruluşuna onay verildi. İlgili karar bugün Resmi Gazete ile duyuruldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 22 Ocak 2021 - İstanbul 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde faaliyet göstermesi amacıyla Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV) resmen kuruldu.

VAKFIN ADI: Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV)

VAKFEDENLER: Uğur IŞIK, Ufuk IŞIK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/11/2020 tarihinde kesinleşen 23/09/2020 tarihli ve E:2020/131, K:2020/143 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun tüm kesimlerinde, sıfır atık ve sıfır karbon yaklaşımı hedefleri ile sürdürülebilir bir çevrede, döngüsel ürün kapsamında ülkemizin tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım, atık işleme, atık arındırma, atık toplama ve ayırma, atık depolama, atık taşımak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000-TL (YüzbinTürkLirası) Nakit

YÖNETİM KURULU: Uğur IŞIK, Ufuk IŞIK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.  Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum