Zorunlu Deprem Sigortası 2021 tarifesine zam yapıldı

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren deprem sigortası hakkında zamlı 2021 tarifesi belli oldu.

Zorunlu Deprem Sigortası 2021 tarifesine zam yapıldı
Editör: Hakan A.
19 Ocak 2021 - 07:32
Evine deprem sigortası yapacaklar dikkat! 2021 yılında deprem sigortası zamlı tarifesi belli oldu. Evinin deprem sigortasını yaptırmak isteyenler için bazı tarifelerde zam uygulandı. Peki yeni tarifede yapılan zam miktarı ne kadar oldu? İşte 2021 deprem sigortası zamlı tarifesi...

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 19 Ocak 2021 - İstanbul 


Türkiye genelinde milyonlarca daireyi ilgilendiren zorunlu deprem sigortası 2021 yılında uygulanacak zamlı tarifesine yeni zamlı düzenleme yapıldı. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Deprem sigortası zammını merak edenler için detaylar haberimizde.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirilmiştir.
 
Yapı TarzıSigorta Bedeli Hesabına
Esas Metrekare Bedeli (TL)/td>
A-  Betonarme1.268
B-   Diğer874

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  –  Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Prim indirimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Teminat başlangıç tarihi 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için 2 nci maddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(2) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, birinci fıkrada belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye ve/veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce indirim uygulamasının kaldırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Teminat

GEÇİCİ MADDE 3 – (1)  Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 4  –  Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.”

MADDE 5  –  Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum