2020 Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedeli hesaplaması birim maliyetleri

Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri belli oldu.

2020 Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedeli hesaplaması birim maliyetleri
Editör: Hakan A.
10 Mart 2020 - 00:48 - Güncelleme: 10 Mart 2020 - 01:02

Mimar ve Mühendis grubunu yakından ilgilendiren hizmet bedellerinin hesaplanmasına ilişkin 2020 yılı için geçerli olacak birim maliyetleri açıklandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan birim maliyetlerin hesaplaması ve diğer ayrıntılar sayfamızda.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri  Merkezi - 10 Mart 2020 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2020 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleriMADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

2020 Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedeli hesaplaması birim maliyetleri
2020 Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinde bedelin hesaplanması birim maliyetleri

2020 Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedeli hesaplamasına ilişkin birim maliyetleri
Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri belli oldu.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2020 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.


(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Diğer taraftan 2020 yılı geçerli olacak olan bir diğer önemli tebliğ ise  Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliği oldu. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanırken, kararın ayrıntıları belli oldu.


YORUMLAR

  • 0 Yorum