Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019 yılı için ikinci düzenleme

Barolar birliği tarafından 2019'da geçerli olacak avukatlık asgari ücret tarifesi ile alakalı bu sabah yeni bir düzenleme daha yayımladı. Böylece iki günde iki önemli düzenleme ile 2019 avukatlık asgari ücretlerini etkileyecek değişiklik yapılmış oldu.

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019 yılı için ikinci düzenleme
Editor: Hakan A.
29 Aralık 2018 - 06:37 - Güncelleme: 02 Ocak 2019 - 00:20

Avukatlık asgari ücret tarifesinde son dakika değişikliği yapıldı. Dün yayımlanan 2019 yılında uygulanacak olan avukatlık ücret tarifesi sonrasında Türkiye Barolar Birliği bu sabah yeni bir madde değişiklşiğine gittiğini duyurdu.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 29 Aralık 2018 - İstanbul


Binlerce Avukatı yakından ilgilendiren 2019 yılına ilişkin asgari ücret tarifesi kapsamında yeni bir değişikliğe daha gidildi. Konuyla ilgili resmi gazete ilanı bu sabah yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

 Beklenen tarife 2 Ocak itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye genelinde 2019 yılında geçerli olacak Avukatlık asgari ücretlerine ilişkin tarife belli oldu. Alttaki linkten ilgili habere ve tüm tarifeye ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019 yılı güncel rakamlar açıklandı (02/01/2019)

- 2019 CMK asgari ücret tarifesi yayımlandı (01/01/2019)

 

- 2019 Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi yayımlandı

- 2019 arabuluculuk asgari ücret tarifesi açıklandı


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

29 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin son dakika değişikliklerin ayrıntısını görmek için ilgili gazeteye tıklayın.

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine Tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.”

MADDE 3 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin birinci kısmının ikinci bölümünün 6 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar için Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise 395,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

28 Aralık tarihli 2019 avukatlık ücret tarifesi düzenlemesini okumak için tıklayın.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan 2018 yılı içinde geçerli olan asgari ücret tarifesinin ayrıntıları için tıklayın.

2019 avukatlık asgari ücretleri