Bakanlık tarafından müteahhitlik yetki belgesi iptalleri açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 ilde faal olan bazı şirket ve isimlere ilişkin müteahhitlik yetki belgelerini iptal etti. Yalova, Balıkesir ve Tekirdağ'da bazı Müteahhitlik yetki belgelerine ilişkin iptaller Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık tarafından müteahhitlik yetki belgesi iptalleri açıklandı
Editor: Hakan A.
22 Ocak 2020 - 08:36

Bakanlık tarafından Yalova, Balıkesir ve Tekirdağ illerinde müteahhitlik yetki belgesi iptal edilen şirket ve isimleri Resmi Gazete'de açıkladı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi  - 22 Ocak 2020 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile işlem tesis edilmiştir.

- Balıkesir İli, 392 ada, 2 parsel - Kalender Yapı Market San. Tic. A.Ş. (0010212585688548) - Şirketin Yönetim Kurulu üyesi ve başkanı Şahabettin BARAN - 27.11.2019 tarihli ve 10/YSK/011 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

- Balıkesir İli, 17L2 pafta, 5597 ada, 18 parsel - Emir Isıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (0034311452690448) - 03.01.2020 tarihli ve 10/YSK/019 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

- Balıkesir İli, 18M2 pafta, 4605 ada, 18 parsel - Beta Grup Doğalgaz İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034311435731712) - Şirket ortağı Sefer COŞKUN - 23.12.2019 tarihli ve 10/YSK/018 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

- Balıkesir İli, 17M4 pafta, 5635 ada, 1 parsel - Karesi Grup Yapı İnşaat Taahhüt Mühendislik Nakliyat Yapı Malzemeleri Gıda Emlak San. Tic. Ltd. Şti. (0010315495287648) - Şirket ortağı Sevgi DENİZ - 23.12.2019 tarihli ve 10/YSK/017 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

- Yalova İli, G22D13A2A pafta, 213 ada, 1 parsel - Yeni Kurulacak Yalova As İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0077311966664340) - Şirket ortağı Adnan ÇETİN - 07.01.2020 tarihli ve 2 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

- Yalova İli, 31P3D pafta, 2502 ada, 11 parsel - İsmail ARTAN (0077110058332503) - 02.01.2020 tarihli ve 1 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

- Tekirdağ İli, 77 pafta, 407 ada, 8 parsel - Asrın Giyim Gıda Tarım İnşaat Oto Akaryakıt Orman Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (0059310183744612) - 27.11.2019 tarihli ve 2019-7 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının/müdürlerinin
yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, Karar verilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bartın İli, Kurucaşile İlçesi, E29a20a2b pafta, 120 ada, 15 parsel üzerindeki 1531046 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4030 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 1116 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bartın Kuzey Yapı Denetim Ltd. Şti.’ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18.11.2019 tarihli ve E.2019/1806 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı Bakanlığımız tarafından itiraz yoluna başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 6. İdari Dava Dairesinin 17.12.2019 tarih ve YD İtiraz No: 2019/1048 sayılı kararı ile “itirazın kabulüne, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin reddine” hükmedildiğinden, 17.12.2019 tarih ve 30981 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan
"dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Bartın Kuzey Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezası işleminin, "Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 230 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 20.01.2020 tarih ve 13787 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

 586/1/1-1
—— • ——

Bartın İli, Kurucaşile İlçesi, E29a20a2b pafta, 120 ada, 15 parsel üzerindeki 1531046 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Bartın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gamze ÇIRPAN ERMİŞ 'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110480) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2019
tarihli ve E.2019/2094 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı Bakanlığımızca itiraz yoluna başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 17.12.2019 tarih ve YD İtiraz No: 2019/1049 sayılı kararı ile “itirazın kabulüne, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin reddine” hükmedildiğinden, 17.12.2019 tarih ve 30981 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Gamze ÇIRPAN ERMİŞ hakkında uygulanan “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması” işleminin, "Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 230 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 20.01.2020 tarih ve 13815 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.