Bartın'da Belediyeden ihaleyle satılık dükkan

Bartın ilinde Belediye, mülkiyetindeki bir dükkanı ihale yöntemiyle satışa sunuldu.

Bartın'da Belediyeden ihaleyle satılık dükkan
Editör: Hakan A.
12 Şubat 2021 - 09:06
Bartın'da yatırım yapmak isteyen, ticaretini büyütmek isteyenler için Belediye yeni bir ilan yayımladı. Bartın ilinde belediye mülkiyetinde bulunan bir işyeri kiraya verilecek. İhale ayrıntıları bugün ilan edildi. Bartın ilinde Merkez'de bulunan toplam 50 m²  büyüklüğünde olan toptancı hal dükkanı ihaleyle satılacak.

BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ İLAN METNİ
 
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Bartın İli, Gecen Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali, tapuda 5 pafta, 189 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, 50 m² ebatlı 1 adet Toptancı  Hal dükkanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 24 ŞUBAT 2021 Çarşamba günü saat 16.00 da  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü saat 12:30 a kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. İhale muhammen bedeli 50 m² dükkan için yıllık 25.200.00 TL +KDV geçici teminatı 3 yıllık kira bedeli üzerinden 2.268.00 TL, dir. İhaleye katılabilmek için gerekli evraklar;

a) Belediye Başkanlığına yazılmış ihaleye başvuru dilekçesi   
b) T.C. Kimlik fotokopisi 
c) Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydı  
d) Yerleşim yeri belgesi
e) Belediyeye borcu bulunmadığına dair belge
f) 2886 sayılı Kanunla talep edilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz 
g) Tüzel kişi sıfatıyla işyeri kiralama talebinde bulunanların ticaret sicili gazetesi aslı ya da onaylı fotokopisi ve imza sirküleri
h)Vekil ise noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi
i) Sözleşme imzalanmadan önce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge / üretici örgütü belgesi / ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin en az bir adetinin belediyemize ibrazı zorunludur. İhaleye katılmak isteyenler Şartnameyi Hal Müdürlüğünden 100,00 TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.

İdarenin;
Adresi                              : Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100 MERKEZ / BARTIN
Telefon ve faks numarası : 378 2271025 – 378 2274013

ilan.gov.tr üzerinden duyurulan satılık dükkan ilanına ilişkin ayrıntılarını buradan görebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum