Bursa Osmangazi'de Milli Emlak 8531 metrekare büyüklüğünde arsa satacak

Milli Emlak Bursa'da Osmangazi ilçesinde 8531 metrekarelik konut imarlı arsayı 30 Kasım tarihinde ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

Bursa Osmangazi'de Milli Emlak 8531 metrekare büyüklüğünde arsa satacak
Editör: Hakan A.
18 Kasım 2020 - 08:46
Bursa'da Osmangazi ilçesi'nde Milli Emlka tarafından 8531 metrekare büyüklüğündeki konut alanı imarlı arsa 5 Milyon 546 bin lira muhammen bedelle ihalede satışa çıkarıldı. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de ilan edildi. Bursa'daki arsa ihalesine katılmak isteyenler için ihale ayrıntıları emlakpencerem.com farkıyla haberimizden öğrenebilirsiniz.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 18 Kasım 2020 - İstanbul


Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğü tarafından gayrimenkul satış ihalesi gerçekleştirilecek. 

Bursa Osmangazi ilçesinde aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Satış İşlemleri Servisinde (20 No.lu Servis) (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

milli emlak bursa osmangazi 30 kasım 2020 konut imarlı arsa satışı

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
  • İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Covid-19 nedeniyle Muhasebe Veznesi kapalı olduğundan, geçici teminat bedelleri, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası TR 79 0001 00006 000001 0005280 IBAN no.lu hesabına yatırılarak Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, 
  • İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
  • Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
  • Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
  • Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2020) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerkmektedir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum