Ceynak Lojistik, Tekirdağ Limanı 36 yıllığına işlletecek

Özelleştirme İdaresi tarafından Tekirdağ Limanı özelleştirmesi kapsamında ihalede en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik firması 36 yıllığına işletme hakkı kazandı.

Ceynak Lojistik, Tekirdağ Limanı 36 yıllığına işlletecek
Editor: Hakan A.
01 Kasım 2018 - 07:00

Tekirdağ Limanı özelleştirmesi kapsamında Ceynak Lojistik, 347 Milyon 100 Bin TL bedelle en yüksek teklifi vererek işletme hakkını kazandı. Konuyla ilgili Resmi Gazete ilanı bu sabah yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 1 Kasım 2018 - İstanbul


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Tekirdağ Limanı ile alakalı işletme hakkı konusunda açılan ihalede en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ile sözleşme imzalayacak.

Bu sabah Resmi Gazete'de yer alan kararda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunun, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait Tekirdağ Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkı verilmesi yönetmeliğiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda verdiği;

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait Tekirdağ Limanı'nın, özelleştirme ihalesinde 347.100.000 Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesi, Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihlalinin iptaline dair 5/1/2018 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmesinin imzalanması ile karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.