Değerli konut vergisi 2020 beyanname verme süresi ne kadar uzatıldı?

Değerli konut vergisi 2020 beyanname verme süresi ne kadar uzatıldı?

Değerli konut vergisi için beyanda bulunacakları yakından ilgilendiren süre uzatımı yapıldı. Peki Değerli konut vergisi için beyanname verme süresi ne kadar uzatıldı?

Editor: Hakan A.
07 Şubat 2020 - 17:49

Türkiye'de ilk kez alınmaya başlanacak olan değerli konut vergisi uygulaması kapsamında beyan dönemi başladı. Bakanlık, değerli konut vergisi beyanında bulunacakları yakından ilgilendiren haberi duyurdu. Değerli konut vergisi beyan edecekler için süre uzatıldı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 7 Şubat 2020 - İstanbul


Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, Değerli Konut Vergisi beyannamesi verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmasına ilişkin Bakanlık tarafından açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7/02/2020 tarihli ve EVK-3 / 2020-1 sayılı Emlak Vergisi Sirküleri ile Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmasına karar verdi.

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3

Konusu: Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılması.

Tarihi: 7/2/2020

Sayısı: EVK-3 / 2020-1

İlgili olduğu maddeler: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde 47 ve 49

1. Giriş

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 49 uncu maddesindeki yetkiye dayanılarak, söz konusu Kanunun 47 nci maddesine göre verilmesi gereken Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması

20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur. 


Mesken kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı 2019 yılı için 5.400 TL’dir. (2020 yılı için 6.600 TL’dir.)

değerli konut vergisi 2020