Elektrik iç ve kuvvetli akım tesislerine ilişkin değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İç ve Kuvvetli Akım Tesislerine dair yönetmelikte değişikliklerde bulundu. İlgili değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik iç ve kuvvetli akım tesislerine ilişkin değişiklik
Editör: Hakan A.
12 Ocak 2020 - 00:16 - Güncelleme: 12 Ocak 2020 - 00:16

Elektrik İç Tesisleri ile Kuvvetli Akım Tesislerine dair yapılan son değişiklikler bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 12 Ocak 2020 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin son fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2003 tarihli ve 25305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 - Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 - Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum