Enerji tesislerinde yerli aksam desteklenecek

Türkiye'de elektrik üretimi gerçekleştirilen enerji tesislerinden bundan böyle yerli üretim aksam kullanımı desteklenecek.

Enerji tesislerinde yerli aksam desteklenecek
Editör: Hakan A.
10 Aralık 2020 - 08:18
Türkiye'de yapımı planlanan yeni enerji tesisleri, yenilebilir enerji kaynakları ve pek çok enerji projesinde yerli üretim aksamların kullanımının önünü açan yönetmelik yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 10 Aralık 2020 - İstanbul


Türkiye genelinde enerji alanında yürütülen projelerde yerli ve milli üretimin desteklenmesi amacıyla önemli bir yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda, 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 21/12/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu kapsamda eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 23/12/2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 25/12/2020 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 28/12/2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilir. Bu tesislere ilişkin 21/12/2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.

(2) 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler, 1/8/2021 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15/9/2021 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30/9/2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2021 tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilir. Bu tesislere ilişkin 30/6/2021 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum