Gayrimenkul sertifikasına 690 sayılı yeni KHK ayarı

OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı yeni KHK kararnamesi ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Gayrimenkul sertifikasına 690 sayılı yeni KHK ayarı
Editör: Hakan A.
30 Nisan 2017 - 14:08

Türkiye'de ilk defa uygulanan ve geçtiğimiz ay ihraç edilmeye başlanan Gayrimenkul Sertifikası uygulaması kapsamında 690 sayılı yeni KHK ile yeni düzenleme getirildi. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, gayrimenkul  sertifikası ihracına ilişkin flaş düzenlemeler yapıldı.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 30 Nisan 2017 - İstanbul

TOKİ İştiraki Park Maver 3 konut projesi ile ilk kez Türkiye'de uygulanan ve geçtiğimiz ay Borsa İstanbul'da rekor talep toplayan Gayrimenkul Sertifikası için yeni bir düzenleme devreye alındı. Yeni düzenleme  Resmi Gazete'nin son sayısında, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde yapıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanan son Kararname kapsamında, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kapsamına  "gayrimenkul sertifikası" ile ilgili hükümler eklendi. Buna göre, gayrimenkul  sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul  projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul  projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan  birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlandı.

Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenebilecek. Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara ihraççı bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı esaslar kararlaştırılmasının önünü açmış olacak.

Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin  kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında tasarruf edilemeyecek,  rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da  dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve bunlar  hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine  getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ihraççının  gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, konuyu  görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacak. Bu  toplantıya ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esasların  dışında kalan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanacak.

- Gayrimenkul sertifikası halka arzında ilk sonuçlar geldi

- Gayrimenkul Sertifikası nedir, nereden, nasıl satın alınır? 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum