İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru personel alımı başvuruları başladı

İstanbul'da Pendik Belediyesi tarafından yeni Zabıta Memuru alımı için ilan yayımlandı.

İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru personel alımı başvuruları başladı
Editör: Hakan A.
05 Şubat 2021 - 08:51
İstanbul'un önbeli ilçelerinden Anadolu Yakası Pendik'te Belediye tarafından istihdam edilmek üzere yeni personel alım ilanı yayımlandı. İstanbul Pendik Belediyesi 20 yeni zabıta memuru işe alacak. Başvuruların başladığı personel alım ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem - Güncel Haberler  - 5 Şubat 2021 - İstanbul


İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 
  • İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

DEVLET PERSONEL ALIMI İÇİN İKİ FARKLI İLAN AÇTI

Bugün yayımlanan iki farklı personel alım ilanı da ilginizi çekebilir.


istanbul pendik personel alım ilani
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum