İstanbul ve Denizli'de 2 yeni Vakıf kuruldu

İstanubl'da ve Denizli ilinde kurulan iki yeni Vakıf için izinler verilerek Resmi Gazete'de yayınlandı.

İstanbul ve Denizli'de 2 yeni Vakıf kuruldu
Editör: Hakan A.
27 Aralık 2020 - 08:48
İstanbul ve Denizli'de 2 yeni vakıf hizmet vermeye başladı. İstanbul'da Ertabak Hukuk Vakfı ile Denizli Sağlık ve Eğitim Vakfı (DESEV) kuruluşlarının peşinden bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 27 Aralık 2020 - İstanbul


Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Denizli ilinde kurulan iki yeni vakfın işlemlerinin tamamlanarak faaliyete başladığını duyurdu. İlgili Vakıf kuruluşlarına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de ilan edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:VAKFIN ADI: Denizli Sağlık ve Eğitim Vakfı (DESEV)

VAKFEDENLER: Rıdvan ERDEMİR, Murat ÖZBAN, Mert ERDEMİR.


VAKFIN İKAMETGÂHI: DENİZLİ


VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2020 tarihinde kesinleşen 12/11/2020 tarihli ve E:2020/457, K:2020/322 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sosyal, sağlık, spor, teknoloji, eğitim, öğretim ve kültür hizmetleri konularında faaliyette bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (YüzbinTürkLirası) Nakit


YÖNETİM KURULU: Rıdvan ERDEMİR, Murat ÖZBAN, Mert ERDEMİR, Hasan KASAPOĞLU, Osman AYDINLI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

VAKFIN ADI: Ertabak Hukuk Vakfı

VAKFEDENLER: Ünal Ertabak

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul


VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.2020 tarihli ve E:2020/509, K:2020/687 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hukuk kültürünün ve hukuk bilincinin toplumda yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, hukuk kültürünün genç hukukçulara aktarılmasına ve çağdaş hukukçuların yetişmesine yardımcı olmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Ünal Ertabak

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Galatasaray Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum