Kalyon Vakfı kuruldu

Yeni Vakıf faaliyet izinleri kapsamında Kalyon Vakfı kurularak hizmet vermeye başladı.

Kalyon Vakfı kuruldu
Editör: Hakan A.
14 Mart 2021 - 09:18
Türkiye genelinde yeni vakıf kurumlarının kurulması için izinler verilşmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli Kalyon Vakfı için faaliyet izni verilerek hizmete girdi.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 14 Mart 2021 - İstanbul


Konuyla ilgili bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kalyon Vakfı için izin çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kalyon Vakfı faaliyetlerine izin verildi.
 
  • VAKFIN ADI: Kalyon Vakfı (KV)
  • VAKFEDENLER: Cemal KALYONCU.
  • VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL
  • VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/02/2021 tarihli ve E:2020/608, K:2021/117 sayılı sayılı kararı.
  • VAKFIN AMACI: Ülkemizin eğitim düzeyinin, sanat ve kültür bilincinin artmasına katkıda bulunmak, bu amaçla çalışmalar yapmak/yürütmek ve aynı amaçla kurulmuş resmi kurumlara ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara ve kuruluşlara yardımcı olmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
  • VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) Nakit
  • YÖNETİM KURULU: Ömer Faruk KALYONCU, Mehmet KALYONCU, Sena KALYONCU TÜRKMENOĞLU, Kübra KALYONCU ŞEHERLİ.
  • VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 


Evrensel boyutta; Ailenin gelişimi için araştırmalar yapmak, eğitim ve sağlık hizmetleri üretmek; bu yolda aile ve bireylerinin ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla aile ve bireylerini sağlıklı aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar olarak yetiştirmektir. Bu görevi gerçekleştirmek için; KALYONCU VAKFI bugün ulaştığı düzeyi aşarak, uluslararası standartları ölçü alan aile gelişimi ve tarımsal araştırmaları yapmayı, eğitim ve sağlık hizmetleri vermeyi ve bunu dayanışma içinde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum