Maden arama bölgelerine ruhsat taşınmasında...
Reklam

Maden arama bölgelerine ruhsat taşınmasında flaş değişiklik

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile Türkiye'de maden arama bölgelerine ruhsat taşımada bazı değişikliklere gidildi. İşte maden arama bölgelerine ilişkin yapılan yeni düzenlemenin ayrıntıları.

Maden arama bölgelerine ruhsat taşınmasında flaş değişiklik
Editor: Hakan A.
16 Şubat 2019 - 07:58
Reklam

Bakanlık tarafından Türkiye genelinde bulunan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte önemli bazı değişiklikler yapıldı. İlgili karar bu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 16 Şubat 2019 - İstanbul


Ülke genelinde faaliyette olan ve Bakanlık tarafından verilen Maden arama bölgelerine ilişkin ruhsatların taşınmasına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ayrıntılarını görmek için tıklayın.

MADDE 1 – 23/5/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  (ı) bendinde yer alan “temsilcilerinden” ibaresi “ya da şirketleri temsilen” olarak değiştirilmiştir.

“d) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “şirketi temsilen şirketin valiliğe bildirmiş olduğu” ibaresi “şirket ya da şirketleri temsilen valiliğe bildirilmiş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum