Merkez Bankası’ndan Zorunlu Karşılıklar...

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar değişikliği

Merkez Bankası tarafından (TCMB), 20149 yılı Zorunlu Karşılıklar hakkında önemli değişiklikler yaparak bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı.

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar değişikliği
Editor: Hakan A.
16 Şubat 2019 - 08:34

Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklarda yeni düzenleme yaptı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 16 Şubat 2019 - İstanbul


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

16 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin ayrıntıları görmek için tıklayın.

(SAYI: 2019/3)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Zorunlu Karşılıklar

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) En fazla yüzde 10’u; tabloda belirtilen dilime denk gelen karşılığın hizasındaki katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden,   

İmkân Dilimi (%) 0-10

Katsayı 1,0

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 8/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 2 nci maddesi 22/2/2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum