Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar değişikliği

Merkez Bankası tarafından (TCMB), 20149 yılı Zorunlu Karşılıklar hakkında önemli değişiklikler yaparak bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı.

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar değişikliği
Editör: Hakan A.
16 Şubat 2019 - 08:34

Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklarda yeni düzenleme yaptı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 16 Şubat 2019 - İstanbul


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

16 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin ayrıntıları görmek için tıklayın.(SAYI: 2019/3)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Zorunlu Karşılıklar

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) En fazla yüzde 10’u; tabloda belirtilen dilime denk gelen karşılığın hizasındaki katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden,   

İmkân Dilimi (%) 0-10

Katsayı 1,0

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 8/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 2 nci maddesi 22/2/2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum