Milyonlarca Banka kartı ve kredi kartı kullanımına BDDK'dan yeni düzenleme

BDDK, Banka Kartları ve Kredi Kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşte kredi kartlarına ilişkin yapılan yeni düzenlemenin ayrıntıları.

Milyonlarca Banka kartı ve kredi kartı kullanımına BDDK'dan yeni düzenleme
Editor: Gökay Demirezen
11 Ocak 2019 - 06:45

Türkiye'de Bankalardan kart ve kredi kartı alan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir yönetmelik yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik düzenlemesi yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 11 Ocak 2019 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ayrıntılarını okumak için tıklayın

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.