Ön Ödemeli Konut Satışında Gayrisafi Gelirin Tespit Edilmesi Tebliği Yayınlandı

Ön Ödemeli Konut Satışı (Maketten konut) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun'da düzenlenmiştir. Kanunun 77. maddesinde yer alan gayrisafi gelirin tespitine ilişkin tebliğ bugünkü resmi gazetede yayınlandı.

Ön Ödemeli Konut Satışında Gayrisafi Gelirin Tespit Edilmesi Tebliği Yayınlandı
Editor: Hatice Kolçak
16 Temmuz 2019 - 10:09
Reklam

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesindeki gayrisafi gelirin tespit edilmesine yönelik usul ve esasları belirleyen tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından bugünkü 30833 Sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Maketten konjut satışı olarak bilinen  Ön Ödemeli Konut Satışı 6502 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanunun'da düzenlenmiştir. Tüketicinin maketten konut alırken hakları, yapılacak sözleşmeler ile müteahhidin sorumlulukları bu kanun ile belirlenmiştir. Yine aynı şekilde tüketicinin cayma hakkı ve sözleşmeden dönme hakkıda 6502 Sayılı Kanun ile düzenlenmektedir.

6502 Sayılı Tüketici Kanunu'nun 77. maddesi gayrisafi gelirin tespit edilmesine yönelik tebliğ resmi gazetede bugün yayınlandı.

"Ön ödemeli konut ve ön ödemeli devre tatil satışlarında, gayrisafi gelirin hesabı için satıcı veya sağlayıcının sınıfı ve defter türüne bağlı olarak bu maddenin birinci fıkrasında yer alan tutarların yanı sıra bilgi ve belge talep edilen proje veya projeler kapsamında akdedilen sözleşmelere istinaden tahsil edilip alınan sipariş avansları hesabına kaydedilen veya kaydedilmesi gereken tutarlara ilişkin bilgileri içerir yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve ekleri istenir. Söz konusu rapor ve eklerinin yedi gün içinde bilgiyi talep eden birime yazılı olarak iletilmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcının finansal tablolarında yer alan alınan sipariş avanslarına kayıtlı tutar ile akdedilen sözleşmeler için tahsil edilen ancak alınan sipariş avansları hesaplarına kaydedilmesi gerekirken başka hesaplarda muhasebeleştirilen tutarların tamamı dikkate alınarak gayrisafi gelir tespit edilir."

YORUMLAR

  • 0 Yorum