Perakende Ticarete yeni yönetmelik

Perakende Ticarete yeni yönetmelik

Ticaret Bakanlığınca Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Perakende Ticarete yeni yönetmelik
Editor: Hakan A.
28 Kasım 2018 - 08:14

Perakende sektöründe ticaretle uğraşanları yakından ilgilendiren yeni bir dizi değişiklik yapıldı. Bakanlık tarafından Perakende Ticarette bazı yönetmelik değişiklikleri bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 28 Kasım 2018 - İstanbul


Ticaret Bakanlığından: PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ayrıntılarınıo görmek için tıklayın.

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31/1/2019 tarihine kadar on iki ay olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum