SPK'dan Merkezi Kayıt ile Merkezi Takas Kuruluşları hakkında yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Merkezi Takas Kuruluşları hakkında önemli bazı düzenlemelerde bulundu.

SPK'dan Merkezi Kayıt ile Merkezi Takas Kuruluşları hakkında yeni düzenleme
Editor: Hakan A.
11 Nisan 2019 - 07:10

SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Merkezi Takas Kuruluşları ile alakalı yeni bir düzenleme yaparak Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yaptı.  İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 11 Nisan 2019 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur. Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca atanacak Yönetim Kurulu üyesinin söz konusu Yönetmelikte yer alan şartları sağlaması yeterlidir.”

MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi alanında en az on yıl deneyim sahibi olmaları zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Reklam


YORUMLAR

  • 0 Yorum