Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması" başlıyor…

Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması" başlıyor…

Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı
15 Eylül 2017 - 08:54

Bakanlık desteğiyle başvuruların başladığı "Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması” için gereken şartlar açıklandı.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 15 Eylül 2017 - İstanbul

Yarışmanın amacı;

Çevre bilinci aşılanmış üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak, tabiata olan ilgiyi arttırmak, doğayı koruma ve kollama bilinci oluşturmak ve bu alanda düşünmeye sevk etmek, bu alanlarda farkındalık oluşturmak ;  milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tanıtımı ve keşfi üzerine üniversite öğrencilerini teşvik etmek ve dünyamızı tehdit eden tüm çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "Tabiatı Keşfet Yeşil Çerçeve Fotoğraf Yarışması” düzenlemekteyiz.

Yarışma kapsamında toplam  55.000 ( Elli Beş  Bin ) TL ödül dağıtılacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları;

Yarışma; Jüri Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Koruma Vakfının  koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında; Lisans ve Ön lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerine  açıktır. Yarışmada sınıf ayrımı gözetilmez. Açık öğretim öğrencileri de yarışmaya katılabilir.   Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri katılım sağlayamaz. KKTC öğrencilerinden lisans ve ön lisans öğrencileri yarışmaya katılabilir. Yarışma takvimi içerisinde yer alan başvuru tarihleri arasında üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerde yarışmaya katılım sağlayabilir. 

 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 Her yarışmacı, en fazla 5 ( beş ) adet sayısal, ( Dijital ) renkli eserle yarışmaya katılabilir.

- Yarışma Takvimi

Başvuru tarihi:01 Ağustos2017

Son Başvuru Tarihi :02Ekim 2017Saat: 17:00

Jüri Değerlendirmesi:07 Ekim 2017

Finalistlerin Belgelerini göndereceği tarih:

Ödül Töreni12 Ekim2017

- Yarışma ödülleri 

Birinci : 20.000  TL ( Yirmi Bin Türk Lirası )

İkinci : 10.000 TL  ( On  Bin Türk Lirası  )

Üçüncü : 5.000 TL   ( Beş  Bin Türk Lirası )

8  Mansiyon ödülü :2.500 TL   ( İki Bin Beş YüzTürk Lirası )

Başvurular Online olarak yarışmanın web sayfasından yapılmaktadır. Yarışmada finale kalanlardan diğer belgeler istenecektir.

Finale kalan yarışmacılar belgelerini Türkiye Çevre Koruma Vakfına, şartname içerisinde belirtilen tarihler arasında göndermemesi halinde, yarışma dışında kalacak ve ödülü varsa iptal edilecektir. Gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemez veya mazeret ileri süremez.


Katılım Formu için buraya Tıklayın

Yarışma web sitesi; www.tabiatikesfet.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum