Trabzon Ortahisar'da Büyükşehir'den inşaat karşılığı kiralama ihalesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde dolgu alanı üzerinde hayata geçireceği projenin yapımını ihale usulü yaptıracak. İşte ihale detayları.

Trabzon Ortahisar'da Büyükşehir'den inşaat karşılığı kiralama ihalesi
Editör: Hakan A.
13 Kasım 2020 - 07:51
Trabzon ilinde Ortahisar'da Pazarkapı Sahil dolgu alanı üzerinde 7126 metrekare büyüklüğündeki alanda Büyükşehir tarafrından hazırlanan projenin yapım işi ihale usulu yapılacak.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 13 Kasım 2020 - İstanbul


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından

İHALENİN KONUSU

İlimiz Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Sahil dolgu alanında bulunan, mevcut 1/1000 ölçekli planda dolgu düzenleme alanında kalan 7126,52 m2 yüzölçümlü yer üzerinde; Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama projesi ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılması planlanan sergi üniteleri yüklenici tarafından inşa edilmesi ve 10 (on) yıl süre ile kiralanması, kira süresi sonunda üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak
kullanılabilir vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devredilmesi şartıyla 10 (on) yıl süreli kira ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle ihale edilecektir. 

Tranzon'da yapılacak ihalenin muhammen bedeli 22.904.846,11 TL’dir. + KDV,  Geçici Teminat bedeli İhale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin % 3'ü olan geçici Teminat Bedeli 687.145,39-TL olarak açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu (Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 Ortahisar/Trabzon) 25 Kası 2020 tarihinde saat 11:00'da kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 25.11.2020 tarih ve saat 10:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum