Vergiler, Sigorta, KYK ve idari para cezaları borç yapılandırma müjdesi! Bu sabah başladı...

Türkiye'de bir önceki borç yapılandırmasını kaçıran, ödeyemeyen devlete borcu bulunan milyonları ilgilendiren haber. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları için bazı alacakların yeniden yapılandırması süreci bu sabah Resmi Gazete ilanı ile başladı. Borç yapılandırma ayrıntıları belli oldu...

Vergiler, Sigorta, KYK ve idari para cezaları borç yapılandırma müjdesi! Bu sabah başladı...
Editör: Hakan A.
09 Haziran 2021 - 05:55
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeniden borç yapılandırması kapsamında yeni ayrıntılar belli oldu. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK gibi milyonlarca vatandaşın borçlarını içeren yeniden yapılandırma (Borç Yapılandırma) ile bir önceki yapılandırma sürecini kaçıranlar için fırsat niteliğinde karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 9 Haziran 2021 - İstanbul


Türkiye'de özellikle koronavirüs sürecinde işinde yaşanan bozulmalar nedeniyle vergisini ödeyemeyen, sigorta primlerini yatırmayan, devlet ile alakalı her hangi bir gecikme faizi bulunan, idari para cezası kesilmiş ödeyemeyen, öğrencilerin ise KYK ödemeleri gibi pek çok konuda devletin tahsil edeceği paralara ilişkin yeniden yapılandırma süreci resmen başladı. Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden yapılandırma çerçevesinde 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılacağı düzenleme için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. Yapılandırmanın ilk taksidi ise Eylül ayı sonuna kadar ödemelerin yapılabileceği ifade ediliyor.

GEÇMİŞ YAPILANDIRMADAN YARARLANAMAYANLAR DİKKAT!


Bundan bir önceki yapılandırma sürecinden faydalanamayan, ödemeye gücü yetmeyen veya süreci kaçıranlar için fırsat niteliğinde olan borç yapılandırma süreci kapsamında milyonlarca lira tutarında devlet alacağı faizler silinecek. Yapılandırmadan kimlerin nasıl faydalanacağına ilişkin tüm ayrıntılar ilgili karar gereği Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7326

Kabul Tarihi: 3/6/2021

Kapsam ve tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri;

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2) 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

3) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

b) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),

c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

d) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

Tüm alacakların yeniden yapılandırmasına imkan tanıyan Resmi Gazete kararının ayrıntılarını görmek için buraya bakabilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum