7 Nisan tarihli Resmi Gazete! Hangi kritik yönetmelik ve kararlar yürürlüğe girdi?

Resmi Gazete'nin 7 Nisan 2021 tarihli sayısında hangi karar ve yönetmelikler ile yeni tebliğler yayımlanarak yürürlüğe girdi? İşte bu sabah yayımlanan Resmi Gazete bilgileri.

7 Nisan tarihli Resmi Gazete! Hangi kritik yönetmelik ve kararlar yürürlüğe girdi?
Editör: Hakan A.
07 Nisan 2021 - 06:43 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 - 08:01
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan tüm kararlar.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 7 Nisan 2021 - İstanbul


BUgün Resmi Gazete yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Çok sayıda kritik yönetmelik ve kararlar Resmi Gazete ile yürürlükte. Peki bugün yürürlüğe giren hangi yeni karar, tebliğ ve yönetmelikler var?

07 Nisan 2021 Tarihli ve 31447 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Yürürlük Tarihinin 26 Mart 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3789)

YÖNETMELİKLER

–– Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği

–– Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı Nam ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimleri Yönetmeliği
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Yönetmeliği
–– Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği
–– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)
–– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/1)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/22085 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden:

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

3.000.000 DOZ ORAL POLİO AŞI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

35 ADET 4*4 ARAZİ TİPİ PİCK-UP ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

MUHTELİF HAVUZLARIN, FABRİKA İÇİ VE ETRAFI AÇIK-KAPALI GİDER KANALLARININ, BRÜKNER HAVUZUN DIŞ CEP VE ÇEVRE TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından:

MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU RUHSAT SAHALARI ARAMAYA/İŞLETMEYE AÇILACAKTIR
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

KAYNAKLI BAĞLANTI HALKASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ÇEKTİRME VE CARASKAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU TABAN SACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

2 KALEM XLPE KABLO VE KABLO EK MALZEMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

KAYA SAPLAMA SİSTEMİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ÖN YETERLİK İLANI
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ SİSTEMİ ALIMI, NANO SPRAY DRYER ALIMI VE 2021 YILI İNGİLİZCE EDITING HİZMET ALIMI İHALELERİ YAPILACAKTIR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

S-49 MAKAS İÇİN 450 ADET KÜRSÜ İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden:

2 ADET MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA VE YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Isparta İli Eğirdir Belediye Başkanlığından:

c - Çeşitli İlânlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İçişleri Bakanlığından:
İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
Milli Savunma Bakanlığından:
Sağlık Bakanlığından:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum