Kayseri'de akaryakıt istasyonu arsası satışa çıktı

Kayseri Büyükşehir'den akaryakıt ve servis istasyonu arsası satışa çıktı. Akaryakıt istasyonu arsası satışı için 17 Ekim tarihinde ihale düzenlenecek.

Kayseri'de akaryakıt istasyonu arsası satışa çıktı
Editör: Hakan A.
05 Ekim 2018 - 07:44 - Güncelleme: 05 Ekim 2018 - 07:56

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesince mülkiyetinde buluna 1937 metrekare büyüklüğünde akaryakıt ve servis alanı özelliğinde arsayı 14 milyon muhammen bedelle 17 Ekim'de ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale kararı ve ayrınıtları bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 5 Ekim 2018 - İstanbul


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Akaryakıt ve servis istasyonu arsası satış ilanı.

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Gültepe mahallesi, 13045 ada, 4 parselde bulunan 1937,13 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.1 - İhale 17/10/2018 Çarşamba günü saat 13.45’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17/10/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

17 Ekim tarihinde Kayseri Büyükşehir tarafından satışa çıkarılan diğer gayrimenkul ilanını buradan inceleyebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum