Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir'de kaç adet zeytinlik, ofis, konut kiraya verecek?

Balıkesir Vakıflar çok sayıda gayrimenkulü, ofis, dükkan, zeytinlik, konut gibi taşınmazları uygun şartlarla kiraya vereceği yeni ilanı yayımlandı. İşte Balıkesir'de kiraya verilecek gayrimenkullere dair bilgiler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir'de kaç adet zeytinlik, ofis, konut kiraya verecek?
Editör: Hakan A.
19 Mart 2021 - 14:27 - Güncelleme: 19 Mart 2021 - 14:37
Yeni bir iş yeri, zeytinlik arsası, konut, ofis ve dükkan arayanlar için Balıkesir ilinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiraya verilecek  fırsat gayrimenkuller için ihale ilanı yayımlandı. Balıkesir Vakıflar toplamda 26 adet gayrimenkul için yeni bir kiralama ilanı yayımladı.

Emlak Pencerem - Emlak Haberleri Merkezi - 18 Mart 2021 - İstanbul


Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda taşınmaz mülkü bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşa uygun şartlarda kiralama imkanı sunuyor. Bu kapsamda çok sayıda mülkü kiralayan Vakıflar, Balıkesir ilinde onlarca gayrimenkul kiraya verecek. İlgili kiralama ilanı ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhale ilanı ise ilan.gov.tr üzerinden yayımlandı. İşte Balıkesir Vakıflar tarafından kiraya verilecek 26 gayrimenkule ilişkin bilgiler.

Aşağıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.


İhale edilen taşınmazların kiralama süreleri; listenin 1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 ve 21. sırasındaki taşınmaz için sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 22, 23, 24, 25 ve 26. sıradaki taşınmazların sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. İhalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

İstanbul, Ankara dahil 15 ilde 41 gayrimenkul taşınmaz için özelleştirme süreci başladı

Tekirdağ'da 3 alan üzerinde petrol arama süreci 10 yıl uzatıldı 

İstanbul Finans Merkezi yasası hazır! İFM firmaları 10 yıl vergiden muaf tutulacak


Balıkesir vakıflar kiralık gayrimenkuller

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sıradaki taşınmazların  2021 yılını takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya emsal rayiçler dikkate alınarak artırılacaktır. Sözleşme bitiminde kiracının devam etmek istemesi halinde eğer idare uygun görürse kira süresi birer yıllık süreler halinde uzatılabilir. O durumda yine kira bedelleri TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya emsal rayiçler dikkate alınarak artırılır.                                                                                


b) 25 ve 26. sıradaki taşınmazların ihalede oluşan kira bedeli ilk hasat yılı 1 yıllık kira bedelidir. Kira ödemeleri sözleşme tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar eşit taksitler halinde ödenecektir. 2021 yılını takip eden yıllar için kira bedeli, ilk hasat yılı için ihalede oluşacak kira bedeli HMS (ham zeytinyağının müstahsilden satış) fiyatına endekslenecek; geçen yılın Ekim ayı başından cari yılın Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık HMS fiyatına ilişkin veriler Edremit Ticaret Borsasından temin edilecek; her yeni yıl için söz konusu 12 aylık HMS fiyat ortalamasındaki artış oranında kira artışı yapılacaktır. Endeksin yükselmemesi veya eksiye düşmesi halinde kira sabit tutulacaktır. Sözleşme bitiminde kiracının devam etmek istemesi halinde eğer idare uygun görürse kira süresi birer yıllık süreler halinde uzatılabilir. Kira artışları sözleşmeye bağlı kalınarak önceki yıllardaki gibi artırılır.

Aylık belirlenmiş olan kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedelleri  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Kira ödemeleri Vakıfbank Servis (On-Line ödeme) yoluyla, Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile, Otomatik Ödeme Talimatı verilerek veya Kredi Kartı ile yapılabilir.

İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 Balıkesir adresindeki Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bölge Müdürlüğümüzde ve Çanakkale İrtibat Büromuzda görülebilir.

İhalelere son müracaat tarihi 29.03.2021 Pazartesi günü saat 17:00 kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar idarece gelir kaydedilecektir.

İhale uhdesinde kalmayan gerçek ve tüzelkişilerin yatırmış oldukları geçici ve ek teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.

İhale ve sözleşmeye ait tüm giderler kiracıya aittir. İhale ilan giderleri  ihale uhdesinde kalan gerçek ve tüzel kişiye ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilecektir.

Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmayacaktır.

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca, kiralanan taşınmaz yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecek, sigorta bedelleri kiracı tarafından ödenecektir. Elektrik, su ve varsa doğalgaz aboneliğini kiracı kendi üzerine alacak, teminat bedellerini ilgili kuruluşa ödeyecek ve belgelerini idareye ibraz edecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kiracının geçici ve ek teminatı iade edilecektir.
İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince kira stopajı ödemeyeceklerdir. Mülhak Vakıflar hariç.

Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum