Hızlı para gönderimi FAST için iki önemli düzenleme

7/24 hızlı para transferi yapmaya başlayacak bankalar için EFT/Havale FAST hizmeti ile alakalı Merkez Bankası iki önemi düzenleme yayınladı.

Hızlı para gönderimi FAST için iki önemli düzenleme
Editör: Hakan A.
31 Aralık 2020 - 08:32
Merkez Bankası, milyonları ilgilendiren ve 7/24 EFT Havale yöntemiyle para gönderiminin önünü açan FAST para transferi uygulaması için ücret ve tarifeleri belirledi. FAST jızlı para transferinden alınacak ücret ve komisyon üst sınırları belirlendi. Bankalar tarafından 2021'de yapılacak EFT/Havale ve FAST işlemleri ile alakalı önemli bazı düzenlemeler yaparak bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2020 - İstanbul


2021'de Türk bankacılık sektörü için ve milyonlarca günlük işlem gerçekleştiren hesap sahipleri için atılan hızlı para transfer sistemi FAST tüm bankalar tarafındna uygulamaya geçiriliyor. Milyonlarca vatandaş gece gündüz para transferi gerçekleştirebileceği FAST ile alakalı ve bazı önemli, bankacılık düzenlemelerine dair değişiklikler Merkez Bankası tarafından uygulamaya geçirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SAYI: 2020/19)

FAST para transferi bankalarda başlıyor! 24 saat Jet EFT yapılabilecek, mağduriyet yaşanmayacak 


MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,”

7/24 EFT para transferi ücreti ne kadar olacak?


“k) Ticari müşteri: Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edilir.”

IBAN olmadan 7/24 para transferi FAST ne zaman başlıyor?


MADDE 3 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak, dördüncü fıkrasında bulunan “EFT/Havale ücretinin” ibaresi “EFT, FAST ve Havale ücretinin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3.4. Kıymetli Maden Transferi Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.3.5. FAST Ücreti” ibaresi eklenmiştir.

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2020/18)


MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.4. FAST Ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum