Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

2B rayiç bedel isyanı buraya da sıçrayabilir!

06 Mart 2013 - 21:38 - Güncelleme: 26 Ağustos 2016 - 14:48

Hatice KOLÇAK Twitter da takip et! @haticekolcak

28 Şubat'ta 2B hak sahiplerinin başvuru süreleri doldu.

Başvuru sürecinde 2B leri için rayiç bedelin ne olduğunu bilmeyen hak sahipleri satışların başlaması ile 2B lerine biçilen değerleri de öğrenmeye başladı. "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılması" ile ilgili teklif 2012 de yasalaştıktan sonra rayiç bedellerin yüksek olduğunu yazmıştım. 2B hak sahipleri de bunu biliyordu ancak başvuru süresi bittikten sonra satışların başlaması ile yapılan resmi rayiç bedel tebligatları ile vatandaşta işin ciddiyetine haiz oldu.

Biz bu rakamları ödeyemeyiz diyen 2B hak sahipleri önce Antalya'da bir araya gelerek Defterdarlığa yürüdü, karayolunu kapattı ve isteklerini sıraladı. İstekleri rayiç bedelin düşürülmesi idi.  Antalya'da 2B protestosunun arkasından İzmir'in adını duyduk. İzmir'de 2B hak sahipleri traktörleri ile yollara döküldü ve rayiç bedelin düşürülmesini istedi. Zira belirlenen rayiç değerlerin çok yüksek olduğu bu rakamı ödeyemeyecek durumda olduklarını haykırdılar. Antalya ve İzmir 'de ki 2B isyancıların çoğu çiftçi.

Şimdilerde sıra İstanbul'da. 2B lerin en fazla olduğu illerden biri olan İstanbul, 2B satışlarının başlaması ile rayiç bedeli resmi elden öğreniyor. İlk günden beri Beykoz halkının rayiç değer isyanı var. Lakin durum şimdi daha farklı daha ciddi. Ümraniye'de kangren olmuş 2B taşınmazları bir hayli çok. Şu an ki piyasa fiyatının çok üstünde belirlenen rayiç bedele her an İstanbul'da 2B hak sahipleri de protesto yapabilir. Çünkü onlar da dolu. Alamayız.. Bu rakamlara yerimizi satın alamayız..diyorlar..

2B senelerin kangren olmuş meselesi. Kangren olmuş bir konuda da çözüm kolay olmaz, çözüm ancak sancılı olur.

Bugün TBMM'den geçerek yasalaşan önemli bir düzenleme var. 2B hak sahiplerini ilgilendiriyor.Tarım arazileri için ödeme kolaylığı getirip, rayiç değerleri geri çektiler. Yasayla tarım arazileri için rayiç bedel oranı yüzde 70'ten yüzde 50 çekildi.

2B meselesini çözmek için uğraşan devlet, yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2B yasasında bir kez daha değişikliğe gitti. Daha önceki düzenlemede 400 metrekareye kadar olan araziler için alınacak ücret, rayiç bedelin yüzde 70'inden yüzde 50'sine çekilmişti.

Tarımsal amaçlı kullanılan ve üzerinde mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar bulunan yerlerin satış bedeli için bu 400 metrekare sınırı kaldırıldı. Buna göre büyüklüğüne bakılmaksızın tarım arazilerinden alınacak bedel, rayiç bedelin yüzde 50'si olacak.

Yasaya göre, satış bedelinin, tarımsal amaçlı alanlar için yüzde 10'u, diğer alanlar için yüzde 20'si, en geç 3 ay içinde peşin olarak tahsil edilecek. Kalan tutar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek

Hatice KOLÇAK Twitter da takip et! @haticekolcak

Hatice KOLÇAK Haber7 için yazdı

YORUMLAR

  • 0 Yorum