Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

Kat Mülkiyetinin Sağladığı Faydalar

17 Eylül 2008 - 22:13

İmar mevzuatına uygun olarak yapılıp tamamlanmış ve iskanı alınmış kargir binalarda kat mülkiyeti tesis edilebilir kat mülkiyeti tesis edilmiş bir yapı kaçak yönü olmayan imar kanununa ve yönetmeliklere uygun yapılmış yapıdır ve bağımsız bölümlere ayrılmış bu yapıda her bir bağımsız bölüm (daire dükkan vs) dilediği gibi tasarruf edilebilir ve satış işlemlerinde banka kredisi kullanılabilir.

Tapuya kat mülkiyeti ve kat irtifakı özel olarak tescil edili p buna uygun tapu senetleri tapu sahiplerine verilir ve tapuyu alan kişi tapu senedinde hangi daireyi yada iş yerini aldığını net bir şekilde görur.( örneğin 1. katta 6 nolu daire gibi)  kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilmiş taşınmazlar 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun kendilerine sağladığı kolaylıklardan ve hukuki düzenlemelerden faydalanma imkanına sahip olurlar.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkullerin tapu dosyasında tüm kat maliklerince imzalanmış bir yönetim planı bulunur ve taşınmaz bu yönetim planına göre yönetilir bu yönetim planına taşınmazın anayasası diyebiliriz . yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ise 634 sayılı kat mülkiyeti kanunundaki düzenlemelere göre hareket edilir.

Son yıllarda bloklar halinde yapılar ve site hayatı ilgi görmekte olup bu şekilde toplu yapılardada kat mülkiyeti toplu yapıları tek bir elden ve tek yönetim planı ile yönetmeye imkan tanıyan düzenlemeler içermektedir buda toplu yapıların yönetimini kolaylaştırmakta ve aidatların toplanması ve yönetimin işini kolayca yapması noktasında yönetimin elini güçlendirmektedir.

Gayrimenkul satın alacak kişilerin kat mülkiyetinin tesis edilmiş olup olmadığına dikkat etmeleri ve katmülkiyetli gayrimenkuller tercih etmelerinde özellikle fayda var.

Hemen belirtmekte gerekirki kat mülkiyeti için iskan şarttır. Kat irtifaklı yapılarla kat mülkiyetli yapıları da ayırd etmek gerekir kat irtifakı yine kat mülkiyeti kanununa göre tesis edilir ancak henüz iskan belgesi alınmamış yapılmakta olan binalarda, kat irtifakı tesis edilir. Kat irtifakı müteahhitlerin daire satışlarını kolaylaştırmak ve müteahhitlere finansman kolaylığı sağlamak açısından başvurulan bir yöntemdir ancak kat irtifaklı bir binadan daire alacak kişilerin henüz iskan alınmadığını dolayısı ile her ne kadar daire satın alsalarda kaçak inşaat yapılırsa mağduriyet yaşayabileceklerini ve hatta arsa sahibi ile müteahhit arasında yaşanacak uyuşmazlıklardan direkt olarak etkilenebileceklerini bilmeleri gerekir.

Kat mülkiyetine yada kat irtifakına tabi bağımsız bölümlerin satışında en önemli avantajlardan biride diğer bağımsız bölüm maliklerinin şufa (önalım( davası açma hakları yoktur. Rahatlıkla 3. şahıslara satış yapılabilir oysaki arsa üzerinden hisse satışı suretiyle daire yada işyeri alan satanların her zaman diğer hissedarlar tarafından açılabilecek şufa davasına taraf olma ve hisselerinin iptal edilme riskleri vardır.

Gayrimenkule yatırım yapan ve gerek ikametgah gerekse iş yeri amaçlı taşınmaz edineceklerin kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilmiş yapıları tercih etmeleri ilerde yaşanacak  problemleri bertaraf etmek açısından önem arz etmektedir.

Hatice Kolçak – Av. Yasin Özkan

YORUMLAR

  • 0 Yorum